1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
 2. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 3. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma
 4. Irk, dil, din ve mezhep,cinsiyet,siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 5. Bilgilendirme
 6. Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 7. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme
 8. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 9. Personeli Tanıma
 10. Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye,
 11. Bilgi İsteme
 12. Sağlık durumu île ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 13. Mahremiyet
 14. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 15. Rıza ve İzin
 16. Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 17. Reddetme ve Durdurma
 18. Tedaviyi reddetmeye ve tedavinin durdurulmasını istemeye,
 19. Saygınlık Görme
 20. Saygılı, itinalı ve şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 21. Ziyaret
 22. Kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 23. Refakatçi Bulundurma
 24. Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 25. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
 26. Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya
 27. Düşünce Belirtme
 28. Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, Hakkı vardır.